This website requires JavaScript.
Corporate Governance ve ŠKODA AUTO DigiLab
Systém pro zpracování podnětů ve společnosti
Jednání v souladu s platnými právními a interními předpisy představuje pro koncern Volkswagen a jeho společnosti jednu z nejvyšších priorit. Systém pro zpracování podnětů ve společnosti nabízí našim zaměstnancům, obchodním partnerům a dalším osobám, které mají důvodné podezření na porušení platných právních a/nebo interních předpisů v naší společnosti, diskrétní a spolehlivou možnost jak na takové jednání upozornit. Systém pro zpracování podnětů se řídí zásadami, kterými jsou především bezpečnost, spravedlivost a důvěra. Tyto zásady platí stejně pro oznamovatele jako pro osoby dotčené v podnětu. Cílem Systému pro zpracování podnětů ve společnosti je především zamezit možným škodám, které by mohly v případě porušování platných právních a interních pravidel vzniknout naší společnosti, jejím zaměstnancům či obchodním partnerům.
Zpracování podnětů ve společnosti se řídí následujícími zásadami:
 • Oznamovatel může svůj podnět nahlásit kdykoliv a v jakémkoliv jazyce.
 • Oznamovatel si může vybrat z několika různých způsobů pro nahlášení podnětů (viz níže).
 • Oznamovatel může podnět nahlásit anonymně či pod svým jménem.
 • Při zpracování podnětu ve společnosti je dodržována maximální diskrétnost (princip „need to know“).
 • Vyšetřování je zahájeno po zohlednění skutečností uvedených v podnětu a po pečlivém posouzení důvodného podezření na porušení platných právních a/nebo interních předpisů.
 • Podněty jsou prověřovány spravedlivě, ve stanovených lhůtách a s ohledem na sensitivitu informací
 • Osoba, která nahlásí podnět, má právo na ochranu oznamovatele ze strany společnosti dle příslušné interní normy.
 • S osobami dotčenými v podnětu je jednáno spravedlivě, a dokud není potvrzeno podezření uvedené v podnětu a není prokázáno porušení platných právních a/nebo interních předpisů, jsou tyto osoby považovány za nevinné.
 • Za závažné porušení platných právních předpisů a/nebo interních předpisů je považováno takové jednání, které závažným způsobem poškozuje zejména finanční zájmy nebo zájmy spojené s dobrou pověstí koncernu VW nebo některé z jeho koncernových společností nebo u něhož došlo v závažné míře k porušení základních etických hodnot koncernu VW
 • Zaměstnanci v managementu jsou povinni vždy ohlásit podezření na závažné porušení platných právních a/nebo interních předpisů
 • Zneužití Systému pro zpracování podnětů není tolerováno a je považováno za závažné porušení platných předpisů a zásad Systému pro zpracování podnětů ve společnosti
Oznamovatelům jsou k dispozici následující možnosti, jak mohou své podněty podávat (a to kdykoliv a v jakémkoliv jazyce):
Osobně Centrálnímu prošetřovacímu orgánu pro řešení podnětů v koncernu Volkswagen*
Central Investigation Office (K-ICW)
Porschestraße 1, 384 40 Wolfsburg (centrum)
Poštou na adresu
Central Investigation Office
Box 1717
38436 Wolfsburg (downtown), Germany
Telefonicky
na bezplatnou linku +800 444 46300 (dostupnost 24x7 vč. možnosti komunikace v českém jazyce)**
V případě, že poskytovatel služeb nepodporuje výše uvedenou bezplatnou linku, lze podnět nahlásit na následujícím telefonním čísle +49 5361 946300 (nejedná se o bezplatnou linku).
Elektronicky na e-mailovou adresu
Prostřednictvím zabezpečeného Online nahlašovacího kanálu
www.bkms-system.com/bkwebanon/report/clientInfo?cin=22vwgroup16
Prostřednictvím zabezpečeného Online nahlašovacího kanálu
 • Jedná se o externí neutrální advokáty jmenované koncernem Volkswagen, kteří jsou k dispozici oznamovatelům pro příjem podnětů.
 • Služby ombudsmanů jsou dostupné v různých jazycích vč. češtiny.
 • Ombudsman podléhá jakožto advokát povinnosti mlčenlivosti, dle domluvy s oznamovatelem proto postupuje pouze ty informace, které chce oznamovatel dále předat Centrálnímu prošetřovacímu orgánu.
 • Identitu oznamovatele předá Ombudsman dále jen tehdy, jestliže si to oznamovatel výslovně přeje. Ombudsman nikdy sám neprovádí vyšetřování, nýbrž pouze prověřuje oznámení z hlediska jejich opodstatněnosti a hodnověrnosti.
 • Kontaktní detaily ombudsmanů naleznete na následujících webových stránkách:
Další informace o Centrálním systému pro zpracování podnětů v koncernu Volkswagen naleznete na následující webové stránce https://www.volkswagenag.com/en/group/compliance-and-risk-management/whistleblowersystem.html
*) V takovém případě si prosím v předstihu sjednejte schůzku prostřednictvím e-mailové adresy
**) V případě technických problémů s dostupností uvedené telefonní linky prosím použijte ostatní dostupné kontakty pro hlášení podnětů.

Kontakty

Infolinka 24/7: +420 222 266 244

Adresy registračních míst

Registruj se online!

ŠKODA AUTO DigiLab s.r.o.

Naším cílem je vyvinout zcela nové řešení mobility pro naše zákazníky. Vytváříme a rozvíjíme nápady, testujeme je a přetváříme v zákaznicky orientované produkty a služby velice rychle, abychom umožnili novou éru mobility již dnes – takovou, ve které je mobilita snadná, bezpečná, efektivnější a pohodlná.

Adresa:

Želetavská 1525/1
140 00 Praha 4, Michle
Česká Republika
Službu provozuje ŠKODA AUTO DigiLab s.r.o.,
Želetavská 1525/1, Michle, 140 00 Praha 4,
IČO: 05976359, DIČ: CZ05976359